Domov » Iné » Ako uspieť na pohovore: 20 tipov, ktoré vám pomôžu získať prácu
chlap, ktorý uspel na pohovore čierno biela kresba

Ako uspieť na pohovore: 20 tipov, ktoré vám pomôžu získať prácu

Úspech na pracovnom pohovore si vyžaduje starostlivú prípravu a následne aj efektívnu realizáciu. Nižšie sme pre vás pripravili kroky, ktoré vám napovedia ako uspieť na pohovore.

Naše knižné odporúčania:

 1. Vše o přijímacím pohovoru
 2. Perfektný prvý dojem – 3 sekundy rozhodnú
 3. Williams Lynn – Nová práca

Pred pohovorom:

 1. Preklepnite si firmu: Zistite viac o histórii firmy, jej kultúre, hodnotách, produktoch, službách a posledných novinkách o nej. Táto znalosť ukáže váš skutočný záujem a pomôže vám prispôsobiť svoje odpovede na pohovore.
 2. Pochopte koho potrebujú: Dôkladne si preštudujte popis pracovnej pozície. Pozrite si požadované zručnosti, kvalifikácie a povinnosti, aby ste vedeli napasovať svoje kvalifikácie na túto pracovnú pozíciu.
 3. Pripravte si odpovede dopredu: Predvídejte bežné otázky na pohovore ako „Povedzte niečo o sebe“ a „Prečo chcete túto prácu?“ Precvičte si dopredu svoje odpovede na tieto otázky s dôrazom na vaše zručnosti a skúsenosti.
 4. Ukážte svoje úspechy: Pripravte si dopredu ukážky vašich úspechov a premyslite si, ako súvisia s pracovnou pozíciou o ktorú sa uchádzate. Použite metódu STAR (Situácia, Úloha, Akcia, Výsledok), aby ste správne štrukturovali vaše odpovede.
 5. Otázky pre pohovorujúcich: Pripravte si premyslené otázky, ktoré položíte pohovorujúcej osobe. Tým ukážete svoj záujem o pozíciu a firmu. V tomto štádiu sa ešte skúste vyhnúť otázkam týkajúcim sa platov a benefitov.

Počas pohovoru:

 1. Vhodné oblečenie: Oblečte sa profesionálne, tak aby to zodpovedalo firemnej kultúre a povahe pracovnej pozície. Vaše oblečenie vám pomôže zvýšiť si sebavedomie.
 2. Príďte včas: Snažte sa prísť aspoň 10-15 minút pred pohovorom. Dochvíľnosť odzrkadľuje vašu spoľahlivosť.
 3. Telo a mimika: Udržujte kontakt očami, nezabudnite na pevný stisk ruky a seďte vzpriamene. Aj neverbálne signály sú dôležité pre tvorbu pozitívneho dojmu.
 4. Aktívne počúvajte: Dávajte pozor na otázky pohovorujúceho. Veľmi pozorne počúvajte predtým, než budete formulovať svoje odpovede.
 5. Sebavedomie a pozitivita: Buďte sebavedomí, ale nie arogantní. Počas pohovoru udržujte pozitívny postoj.
 6. Buďte struční: Formulujte svoje odpovede jasne a stručne. Vyhnite sa rozprávaniu o ničom alebo poskytovaniu príliš veľa informácií. Môžete sa napríklad inšpirovať týmto článkom: Ako efektívne komunikovať
 7. Vyzdvihnite najmä svoje releventné skúsenosti: Prispôsobte svoje odpovede tak, aby ste na pohovore predstavili najmä tie skúsenosti a zručnosti, ktoré priamo súvisia s požiadavkami na pozíciu.
 8. Práca v tíme a spolupráca: Zdôraznite svoju schopnosť pracovať v tíme a efektívne komunikovať.
 9. Riešenie náročných otázok: Ak sa vás opýtajú na vaše slabé stránky alebo ako ste riešili problémy v minulosti, formulujte svoje odpovede pozitívne. Hovorte o tom, ako ste tieto problémy prekonali alebo na ich zlepšení pracujete.
 10. Diskusia o platoch: Vyhnite sa diskusii o platoch a benefitoch, kým nedostanete pracovnú ponuku. Ak vás tlačia do odpovede, môžete povedať, že by ste sa radi dozvedeli ešte viac o pozícii a platových podmienkach.

Po Pohovore:

 1. E-mail s poďakovaním: Pošlite e-mail s poďakovaním do 24 hodín. Vyjadríte tým svoju vďaku za príležitosť a potvrdíte svoj záujem o pozíciu.
 2. Odsledujte si ako pokračuje pohovorový proces: Ak nedostanete žiadnu správu v stanovenom termíne po pohovore, zdvorilo požiadajte o informácie a pýtajte sa na stav príapdne výsledok pohovorov.
 3. Reflektujte a učte sa: Bez ohľadu na výsledok, zamyslite sa nad svojimi pohovormi. Identifikujte oblasti, kde ste sa vám darilo a oblasti, v ktorých sa môžete zlepšiť. Neustále hľadajte ďalšie informácie o tom, ako uspieť na pohovore. Skúste si napríklad prečítať článok: Ako sa učiť
 4. Uvítajte spätnú väzbu: Ak dostanete spätnú väzbu, prijmite ju konštruktívne a s chladnou hlavou. Využite ju na zlepšenie svojich zručností na pohovoroch do budúcna.
 5. Pripravte sa na ďalší pohovor: Ak bol váš pohovor neúspešný a nedostali ste ponuku, pokračujte v podávaní ďalších žiadostí a príprave na ďalšie pohovory. Každý pohovor je príležitosťou zdokonaliť svoje zručnosti a učiť sa. Skúste sa znova vrátiť k tomuto článku, alebo hľadajte ďalšie informácie o tom, ako uspieť na pracovnom pohovore.

Záver

Pamätajte, že pohovory sú o vzájomnom vyberaní si. Firma si vyberá vhodných kandidátov a vy si vyberáte vhodnú firmu alebo zamestnávateľa Je to aj príležitosť pre vás posúdiť, či sa firma a pozícia zhodujú s vašimi kariérnymi cieľmi a hodnotami. Buďte sebavedomí, buďte sami sebou a každý pohovor považujte za šancu predviesť svoje schopnosti a potenciálny prínos pre danú organizáciu. Veľa šťastia na pohovoroch!


Publikované

v

,

napísal

Pridaj komentár