Domov » Osobný rast » Všímavosť: Všetko čo potrebujete vedieť
atraktívny všímavý chlap čierno biela kresba

Všímavosť: Všetko čo potrebujete vedieť

Všímavosť (mindfulness), pojem, ktorý sa v posledných rokoch stáva čoraz rozšírenejším, je praxou hlboko zakorenenou v starovekých kontemplatívnych tradíciách, najmä v budhizme. V podstate je všímavosť umením byť plne prítomný a zapojený do aktuálneho okamihu, pestovať zvýšenú pozornosť voči svojim myšlienkam, pocitom a okoliu. Táto hlboká prax si získala široké uznanie pre svoje transformačné účinky na duševnú, emocionálnu a dokonca aj fyzickú pohodu.

Základné informácie o všímavosti

Podstata všímavosti

Podstata všímavosti spočíva v tom, že pozornosť sa venuje prítomnému okamihu bez predsudkov a s otvorenou mysľou. Znamená to pozorovať myšlienky a pocity bez toho, aby sme sa do nich zamotávali alebo im dovolili diktovať svoje emócie. Všímavosť povzbudzuje jednotlivcov, aby prijali súčasnú realitu, čím sa podporuje hlbšie spojenie so svetom a sebou samým.

Precvičovanie všímavosti

Všímavosť sa dá rozvíjať rôznymi technikami, pričom hlavnou a najrozšírenejšou metódou je meditácia. Meditačné sedenia zvyčajne zahŕňajú sústredené dýchanie, skenovanie tela alebo vedomé pozorovanie myšlienok. Cieľom nie je potláčať myšlienky, ale pozorovať ich s odstupom, čo umožňuje lepšie pochopiť svoje duševné procesy.

Okrem formálnej meditácie možno všímavosť začleniť do každodenných činností. Napríklad vedomé jedenie zahŕňa vychutnávanie každého sústa, oceňovanie chutí, textúr a vôní a zároveň vnímanie signálov hladu a plnosti, ktoré dáva telo. Všímavosť v každodennom živote presahuje meditačný vankúš a nabáda jednotlivcov, aby si uvedomovali bežné činnosti, ako je chôdza, šoférovanie alebo dokonca umývanie riadu.

atraktívny chlap medituje a je všímavý čierno biela kresba

Vedecký základ

Rastúci záujem o mindfulness nie je len trendom, ale je podložený rastúcim počtom vedeckých výskumov. Neurovedecké štúdie ukázali, že pravidelné cvičenie mindfulness môže viesť k štrukturálnym zmenám v mozgu, najmä v oblastiach súvisiacich s pozornosťou, reguláciou emócií a sebauvedomovaním.

Funkčné skenovanie magnetickou rezonanciou odhalilo zvýšenú aktivitu v oblastiach súvisiacich s introspekciou a zníženú aktivitu v amygdale, mozgovom centre pre strach a stresové reakcie.

Psychologické výhody mindfulness

 1. Zníženie stresu:
  Ukázalo sa, že mindfulness je účinným nástrojom na zmiernenie stresu. Tréningom mysle zameranej na prítomný okamih môžu jednotlivci prerušiť cyklus prežívania a obáv, čo podporuje pocit pokoja a vyrovnanosti. Stresu sa venujeme aj v článku Ako zvládať stres.
 2. Regulácia emócií: Všímavosť poskytuje jednotlivcom schopnosť pozorovať svoje emócie bez toho, aby sa nimi nechali zahltiť. Toto zvýšené emocionálne vedomie umožňuje zdravšie reagovať na náročné situácie a pestuje emocionálnu odolnosť. Emóciám sa venujeme aj tu: Čo je to emocionálna inteligencia a prečo je taká dôležitá.
 3. Zlepšenie koncentrácie a kognitívnych funkcií: Pravidelné cvičenie mindfulness sa spája s lepšími kognitívnymi schopnosťami vrátane lepšej koncentrácie, pozornosti a pamäti. To má významný vplyv na akademickú a profesionálnu výkonnosť.
 4. Zlepšené sebauvedomenie: Všímavosť podporuje sebareflexiu a hlbšie pochopenie vlastných hodnôt, presvedčení a motivácií. Toto sebauvedomenie je základom osobného rastu a rozvoja.
chlap v prírode pozerá do diaľky čierno biela kresba

Fyzické výhody všímavosti

 1. Podpora imunitného systému:
  Štúdie naznačujú, že všímavosť môže pozitívne ovplyvniť imunitný systém, čo prispieva k celkovému zdraviu a pohode.
 2. Zvládanie bolesti: Intervencie založené na všímavosti preukázali účinnosť pri zvládaní chronických bolestivých stavov. Zmenou vnímania bolesti môžu jednotlivci pocítiť úľavu a zlepšiť kvalitu života.
 3. Lepší spánok: Praktiky mindfulness, najmä relaxačné techniky a vedomé dýchanie, môžu podporiť lepšiu hygienu spánku a pomôcť tak osobám, ktoré bojujú s nespavosťou alebo poruchami spánku.

Sociálne dôsledky

Prínosy všímavosti presahujú individuálnu pohodu, ovplyvňujú medziľudské vzťahy a dokonca aj organizačnú dynamiku. Zvýšená emocionálna inteligencia a lepšie komunikačné zručnosti sú prirodzenými vedľajšími produktmi všímavosti, ktoré podporujú zdravšie vzťahy a prostredie spolupráce.

Najlepšie knihy o všímavosti

Existuje množstvo vynikajúcich kníh o všímavosti, ktoré napísali odborníci a praktici a ktoré ponúkajú cenné poznatky a praktické usmernenia. Tu je niekoľko odporúčaných kníh o všímavosti:

 1. „The Miracle Of Mindfulness“ od Thich Nhat Hanha: Thich Nhat Hanh, známy budhistický mních, predstavuje koncept bdelosti jednoduchým a prístupným spôsobom. Kniha poskytuje praktické cvičenia a meditácie, ktoré možno ľahko začleniť do každodenného života.
 2. „Mindfulness pro začátečníky“ od Jona Kabat-Zinna: Jon Kabat-Zinn je priekopníkom v zavádzaní všímavosti do bežnej medicíny. V tejto knihe skúma transformačnú silu všímavosti a ponúka praktické rady na jej začlenenie do každodenných činností.
 3. „Sila prítomného okamihu“ od Eckharta Tolleho: Hoci nejde výlučne o knihu o mindfulness, Eckhart Tolle vo svojom diele zdôrazňuje dôležitosť života v prítomnom okamihu. Poskytuje hlboké poznatky a praktické učenie o tom, ako dosiahnuť stav prítomnosti a všímavosti.
 4. „Radikální přijetí“ od Tara Brach: Tara Brachová, klinická psychologička a učiteľka meditácie, skúma koncept radikálneho prijatia a to, ako môže všímavosť viesť k súcitu so sebou samým a emocionálnemu uzdraveniu. Kniha kombinuje osobné príbehy, riadené meditácie a praktické cvičenia.
 5. „O 10 % šťastnější“ od Dan Harrisa: Táto kniha, ktorú napísal moderátor ABC News Dan Harris, je kronikou jeho osobnej cesty k všímavosti a meditácii. Je to príťažlivé a vtipné skúmanie toho, ako môže všímavosť pozitívne ovplyvniť život človeka, najmä pre tých, ktorí by mohli byť skeptickí.
 6. „Jednoduchá meditace pro každého“ od Bhante Henepola Gunaratana: Bhante Gunaratana, srílanský budhistický mních, ponúka jasného a zrozumiteľného sprievodcu meditáciou všímavosti. Kniha poskytuje praktické návody a poznatky o praxi meditácie vipassana.
 7. „Život samá pohroma“ od Jon Kabat-Zinna: Táto kniha je ďalším pozoruhodným dielom Jona Kabat-Zinna a predstavuje komplexného sprievodcu programom MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), ktorý vytvoril. Obsahuje praktické cvičenia, meditácie a poznatky o využívaní všímavosti na zníženie stresu a celkovú pohodu.
 8. „Ukliďte si v hlavě“ by Andy Puddicombe: Andy Puddicombe, spoluzakladateľ Headspace, populárnej meditačnej aplikácie, poskytuje praktický a moderný prístup k všímavosti. Kniha ponúka pohľad na meditačné techniky a na to, ako všímavosť začleniť do rušného životného štýlu.
atraktívny všímavý chlap medituje čierno biela kresba

Nezabudnite, že rôzne knihy rezonujú s rôznymi jednotlivcami, takže možno budete chcieť preskúmať niekoľko, aby ste našli tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim preferenciám a potrebám. Príjemné čítanie!

Ako začať s cvičením všímavosti

Začať cvičenie všímavosti môže byť jednoduché a nevyžaduje si zložité prípravy. Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ako začať svoju cestu k všímavosti.

 1. Stanovte si realistické očakávania: Pochopte, že všímavosť je zručnosť, ktorá sa časom rozvíja. Buďte k sebe trpezliví a pristupujte k cvičeniu s otvorenou mysľou.
 2. Začnite s krátkymi sedeniami: Začnite s krátkymi sedeniami, najmä ak ste v meditácii nováčik. Päť až desať minút je dobrý začiatok. Ako sa budete cítiť pohodlnejšie, môžete postupne predlžovať trvanie.
 3. Vyberte si tiché miesto: Nájdite si tiché a pohodlné miesto, kde vás nebude nikto ľahko vyrušovať. Nemusí to byť špeciálna meditačná miestnosť – stačí miesto, kde si môžete pohodlne sadnúť alebo ľahnúť.
 4. Sústreďte sa na svoj dych: Dych je bežnou kotvou v praxi všímavosti. Sadnite si alebo si ľahnite, zatvorte oči a upriamte svoju pozornosť na svoj dych. Všímajte si pocity pri každom nádychu a výdychu. Ak sa vaša myseľ zatúla, jemne ju vráťte späť k dychu.
 5. Meditácia skenovania tela: Ďalším jednoduchým cvičením je meditácia skenovania tela. Začnite tým, že zameriate svoju pozornosť na rôzne časti svojho tela, počnúc prstami na nohách a postupujúc až po vrch hlavy. Všímajte si všetky pocity alebo napätie a snažte sa postupne uvoľniť každú časť tela.
 6. Používajte riadené meditácie: Mnohé aplikácie a online platformy ponúkajú meditácie so sprievodcom pre začiatočníkov. Meditácia so sprievodcom poskytuje pokyny a pomáha vám zostať sústredení. Aplikácie ako Headspace, Calm alebo Insight Timer ponúkajú rôzne riadené sedenia.
 7. Začlenenie vedomých momentov do každodenných činností: Všímavosť sa neobmedzuje len na formálnu meditáciu. Vneste uvedomenie do každodenných činností. Či už jete, chodíte alebo umývate riad, snažte sa byť plne prítomní a zapojení do danej úlohy.
 8. Praktizujte vedomé dýchanie počas celého dňa: Počas dňa si robte krátke prestávky a praktizujte vedomé dýchanie. Na chvíľu sa zastavte, zhlboka sa nadýchnite a upriamte svoju pozornosť na prítomný okamih. Môže to byť obzvlášť užitočné pri zvládaní stresu.
 9. Buďte k sebe láskaví: Všímavosť zahŕňa uvedomovanie si bez posudzovania. Ak sa vaša myseľ zatúla alebo sa vám zdá náročná, nebuďte kritickí. Jemne nasmerujte svoju pozornosť späť do prítomného okamihu bez sebaodsudzovania.
 10. Kľúčom je dôslednosť: Vytvorte si pravidelnú rutinu. Dôslednosť je dôležitejšia ako dĺžka každého sedenia. Aj krátke, pravidelné cvičenia môžu časom priniesť významné výhody.
 11. Preskúmajte rôzne techniky: Mindfulness je rozmanitá a existujú rôzne techniky, ktoré môžete preskúmať. Vyskúšajte rôzne prístupy, aby ste našli to, čo s vami rezonuje. Môže to byť napríklad uvedomovanie si dychu, skenovanie tela, meditácia láskyplnej lásky alebo uvedomelý pohyb, napríklad joga.

Pamätajte, že podstatou všímavosti nie je odstrániť myšlienky, ale pozorovať ich bez pripútanosti. Keď začleníte všímavosť do svojho každodenného života, možno zistíte, že sa vám zvýši jasnosť, zníži stres a zlepší pocit pohody.

atraktívny všímavý chlap má zatvorené oči čierno biela kresba

Záver

Vo svete, ktorý sa často vyznačuje neustálym rozptyľovaním a informačným preťažením, sa cvičenie všímavosti stáva majákom jasnosti a prítomnosti. Jej výhody, ktoré sú podložené starovekou múdrosťou aj modernou vedou, stavajú všímavosť do pozície transformačnej sily schopnej obohatiť životy jednotlivcov aj komunít. Pri prekonávaní zložitostí modernej doby môže byť prijatie všímavosti kľúčom k odomknutiu vedomejšej, súcitnejšej a plnohodnotnejšej existencie.


Publikované

v

napísal

Pridaj komentár