Domov » Iné » Ako si vybrať koho voliť: 16 krokov k informovanému rozhodnutiu
Volebná urna

Ako si vybrať koho voliť: 16 krokov k informovanému rozhodnutiu

Výber politickej strany, ktorú budete voliť, je dôležité rozhodnutie, ktoré by malo zodpovedať vašim hodnotám, presvedčeniam a preferenciám týkajúcim sa politiky. Officiálne informácie ohľadom najbližších volieb nájdete na https://www.volbysr.sk/sk/. Našim knižným odporúčaním je Ústava SR (od 1. 1. 2023) – Základné práva a slobody.

Tu sú kroky, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorá strana najlepšie zodpovedá vašim prioritám (koho voliť):

 1. Identifikujte svoje základné hodnoty a presvedčenia:
  • Začnite tým, že si vyjasníte svoje základné hodnoty a presvedčenia. Uvažujte o témach, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, ako napríklad zdravotná starostlivosť, vzdelanie, ekonomika, sociálna spravodlivosť, životné prostredie, zahraničná politika alebo iné.
 2. Skúmajte programy strán:
  • Skúmajte oficiálne programy a postoje politických strán vo vašej krajine. Tieto programy popisujú postavenie strán k rôznym témam.
  • Hľadajte programy strán na ich oficiálnych webových stránkach alebo v straníckej dokumentácii.
 3. Zhodnoťte kľúčové otázky:
  • Porovnajte programy strán s vašim zoznamom kľúčových otázok. Zistite, ktoré postavenia strán najlepšie zodpovedajú vašim presvedčeniam a prioritám.
 4. Zvážte lokálny a regionálny kontext:
  • Uvedomte si, že programy strán sa môžu líšiť podľa regiónu alebo štátu v závislosti od miestnych otázok a politických dianí. Skúmajte, ako sa národné strany zhodujú s miestnymi alebo regionálnymi stranami vo vašej oblasti.
 5. Preskúmajte historický výkon a výsledky strán:
  • Skúmajte historický výkon politických strán vo vašej krajine. Zvážte, či strany účinne uplatnili svoje politiky a dosiahli svoje ciele, keď boli pri moci.
 6. Hodnoťte vedenie strán:
  • Zhodnoťte vedenie a integritu vedúcich predstaviteľov strán, pretože zohrávajú významnú úlohu pri formovaní smerovania strany.
  • Skúmajte historický výkon a charakter významných členov a vedúcich predstaviteľov strany.
 7. Rozprávajte sa s členmi a podporovateľmi strán:
  • Zúčastnite sa diskusií s členmi a podporovateľmi strán, ktoré zvažujete. Účasť na straníckych podujatiach alebo stretnutiach vám pomôže získať predstavu o kultúre a hodnotách strany.
 8. Zvážte ciele a víziu strán:
  • Premýšľajte o dlhodobých cieľoch a vízii strany. Zvážte, či vízia strany do budúcnosti zodpovedá vašim predstavám o rozvoji vášho štátu.
 9. Analyzujte ekonomické politiky:
  • Preskúmajte ekonomické politiky strany, vrátane daní, tvorby pracovných miest a stratégií pre hospodársky rast. Zvážte, ako by tieto politiky mohli ovplyvniť vašu finančnú pohodu.
 10. Hodnoťte postavenia v sociálnych a kultúrnych otázkach:
  • Zvážte postavenia strany v otázkach sociálnej a kultúrnej povahy, vrátane občianskych práv, prístupu k zdravotnej starostlivosti, imigrácie a ochrany životného prostredia.
 11. Zohľadňujte zahraničnú politiku a obranu:
  • Ak sú pre vás dôležité zahraničná politika a národná bezpečnosť, analyzujte postavenia strany v oblasti medzinárodných vzťahov, výdavkov na obranu a globálnej spolupráce.
 12. Kontrolujte konzistenciu strán:
  • Zhodnoťte, či strana bola konzistentná vo svojich princípoch a politikách v priebehu času. Konzistencia môže byť indikátorom spoľahlivosti strany.
 13. Zúčastňujte sa všetkých volieb (prezidentské, lokálne, aj volieb do Euro parlamentu):
  • Ak vaša krajina organizuje akékoľvek voľby, zúčastnite sa týchto voľieb, aby ste pomohli vybrať kandidátov strany, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim preferenciám.
 14. Rozmýšľajte o vašich prioritách:
  • Dajte si čas na zamyslenie sa nad vašimi prioritami a tým, ako sa zhodujú s programom a víziou strany.
 15. Buďte informovaní:
  • Buďte informovaní o aktuálnych udalostiach a politickom vývoji. Strany sa môžu meniť, preto je dôležité byť informovaný o ich postojoch.
 16. Dôverujte svojmu rozhodnutiu:
  • Nakoniec dôverujte svojmu vlastnému úsudku a inštinktu pri výbere politickej strany. Vaša voľba by mala odzrkadľovať vaše hodnoty a presvedčenia.

Rozhodnutie ako voliť je len na vás. Pamätajte si, že je v poriadku podporiť stranu, ktorá sa nemusí dokonale zhodovať so všetkými vašimi názormi, ale lepšie zastupuje vaše hodnoty a priority ako iné strany. Politické strany sa môžu meniť, preto je dôležité zostať angažovaným a neustále hodnotiť, či sa smerovanie strany zhoduje s vašimi zásadami. Vaše hlasovanie je spôsobom ovplyvnenia smerovania vašej krajiny, preto svoje rozhodnutie starostlivo zvážte. 


Publikované

v

napísal

Pridaj komentár