Domov » Osobný rast » Ako sa lepšie sústrediť: 31 tipov, ktoré naozaj fungujú
chlap ktorý sa koncentruje na písanie čierno biela kresba

Ako sa lepšie sústrediť: 31 tipov, ktoré naozaj fungujú

Koncentrácia je cenná schopnosť, ktorá môže zvýšiť produktivitu a viesť k lepším výsledkom v rôznych oblastiach života. Či už študujete, pracujete alebo sa venujete koníčkom, schopnosť sústrediť pozornosť je veľmi dôležitá. Aby sme vám pomohli zlepšiť koncentráciu, preskúmame rôzne stratégie a techniky, ktoré môžete zaradiť do svojej každodennej rutiny. Nižšie sa pozrieme na knižné odporúčania na tému „Ako sa lepšie sústrediť“ ?

 1. Cal Newport – Hlboká práca
 2. Cal Newport – Digitálny minimalizmus
 3. James Clear – Atómové návyky – Malé zmeny, pozoruhodné výsledky

31 krokov k zlepšeniu sústredenia a produktivity

1. Stanovte si jasné ciele

Stanovenie jasných a konkrétnych cieľov pred začatím úlohy je základným krokom na zlepšenie koncentrácie. Keď máte dobre definovaný cieľ, je pravdepodobnejšie, že zostanete na ceste a budete pracovať cieľavedome. Zvážte, čo chcete dosiahnuť a prečo je to dôležité. Definujte svoje ciele z hľadiska toho, čo je potrebné dosiahnuť a táto predstava pomôže usmerniť vašu koncentráciu.

Ak napríklad pracujete na výskumnej práci, definujte si cieľ takto: „Do konca tejto hodiny dokončím úvodnú časť práce.“ Ak sa vám to nepodarí, môžete si stanoviť cieľ. Ak budete mať konkrétny cieľ, ľahšie sa sústredíte na danú úlohu a znížite pravdepodobnosť blúdenia myšlienok. Pre viac informácií o stanovovaní cieľov odporúčame náš článok Ako si stanoviť ciele v živote.

2. Vytvorte si produktívne prostredie

Vaše okolie zohráva významnú úlohu pri vašej schopnosti sústrediť sa. Ak chcete vytvoriť priaznivý pracovný priestor na sústredenie:

 • Nájdite si tiché miesto, kde môžete pracovať bez neustáleho vyrušovania. Ak je to možné, vyhraďte si konkrétny priestor na sústredené úlohy.
 • Uvoľnite svoj pracovný priestor. Prostredie bez neporiadku môže obmedziť duševné rozptyľovanie a pomôcť vám lepšie sústrediť sa.
 • Vypnite oznámenia na svojich zariadeniach alebo používajte aplikácie určené na blokovanie rozptyľujúcich webových stránok a aplikácií počas pracovného času.
 • Ak pracujete v hlučnom prostredí, používajte slúchadlá na potlačenie hluku. To môže pomôcť minimalizovať sluchové rozptýlenie.

Vytvorenie produktívneho prostredia vám zabezpečí fyzické podmienky potrebné na sústredenie. Viac rád ohľadom produktivity nájdete v našom článku Ako byť produktívnejší.

3. Stanovte si priority

Nie všetky úlohy sú rovnako dôležité. Ak chcete čo najlepšie využiť svoje sústredenie, stanovte si priority v zozname úloh. Začnite úlohami s vysokou prioritou, ktoré si vyžadujú vašu plnú pozornosť. Môžu to byť úlohy s krátkymi termínmi alebo tie, ktoré významne prispievajú k dosiahnutiu vašich dlhodobých cieľov.

Takéto stanovenie priorít úloh vám zaručí, že svoju cennú koncentráciu sústredíte na prácu, ktorá je najdôležitejšia. Zabraňuje pocitu zahltenia dlhým zoznamom úloh a pomáha vám efektívne rozdeliť energiu.

4. Časový manažment

Techniky riadenia času sú cenným nástrojom na zlepšenie koncentrácie. Napríklad technika Pomodoro spočíva v sústredenej práci v intervaloch, zvyčajne 25 minút, po ktorých nasleduje 5-minútová prestávka. Po štyroch takýchto intervaloch si urobte dlhšiu prestávku, zvyčajne približne 15-30 minút. Tento štruktúrovaný prístup môže zlepšiť vašu koncentráciu tým, že vám poskytne pravidelné, naplánované prestávky na odpočinok a načerpanie nových síl.

Time management zahŕňa aj stanovenie realistických časových limitov pre úlohy. Odhad, koľko bude úloha trvať a dodržiavanie časového rámca môže zabrániť oddialeniu a udržať vás na ceste. Timemanagement rozoberáme tiež tu: Ako si efektívne organizovať svoj čas.

5. Rozdeľte úlohy na malé kroky

Veľké a zložité úlohy môžu byť skľučujúce a ohromujúce, takže je náročné sa na ne sústrediť. Rozdelenie týchto úloh na menšie, zvládnuteľné čiastkové úlohy ich môže urobiť prístupnejšími a pomôže vám udržať si sústredenie.

Ak máte napríklad napísať 20-stranovú výskumnú prácu, začnite tým, že si prácu rozdelíte na etapy, ako je výskum, osnova, písanie a úprava. V rámci týchto etáp ju ďalej rozdeľte na konkrétne úlohy, napríklad „vyhľadaj zdroje“, „napíš úvod“ a „skontroluj prvých päť strán“. Tento prístup vám umožní sústrediť sa na dokončenie jednej čiastkovej úlohy naraz, čo sa zdá byť menej skľučujúce a dosiahnuteľnejšie.

kancelária s knižnicou, čiernobiela kresba

6. Meditujte a cvičte sa vo všímavosti

Praktizovanie meditácie všímavosti je účinný spôsob ako zlepšiť koncentráciu. Všímavosť zahŕňa plnú prítomnosť v danom okamihu bez posudzovania. Trénuje vašu myseľ, aby sa zbavila rozptýlenia a udržala si sústredenie na danú úlohu.

Ak chcete všímavosť začleniť do svojej každodennej rutiny, zvážte, či si každý deň nevyhradíte niekoľko minút na meditáciu. Nájdite si tiché miesto, pohodlne sa usaďte a venujte pozornosť svojmu dychu. Keď sa vaša myseľ nevyhnutne zatúla, jemne sa sústreďte späť na svoj dych. Časom môže meditácia všímavosti zlepšiť vašu schopnosť sústrediť sa a zostať v prítomnom okamihu.

7. Hydratujte sa a dobre sa stravujte

Vaše fyzické zdravie môže výrazne ovplyvniť vaše kognitívne funkcie a koncentráciu. Správna výživa a hydratácia sú kľúčové pre udržanie špičkového duševného výkonu.

Dbajte na to, aby ste počas dňa pili dostatok vody. Dehydratácia môže viesť k únave a ťažkostiam so sústredením. Vyvážená strava bohatá na základné živiny, najmä na potraviny, ktoré poskytujú stabilnú energiu, ako sú komplexné sacharidy, chudé bielkoviny a zdravé tuky, môže pomôcť udržať vaše sústredenie.

Zvážte zaradenie potravín podporujúcich mozog, ako sú čučoriedky, tučné ryby a orechy do svojho jedálnička, pretože sa predpokladá, že podporujú kognitívne funkcie.

8. Dbajte na dostatok spánku

Primeraný spánok je jedným z najdôležitejších faktorov na udržanie dobrej koncentrácie. Pri nedostatku spánku sa zhoršujú vaše kognitívne schopnosti vrátane pamäte a sústredenia. Ak chcete zabezpečiť, aby ste boli dobre oddýchnutí:

 • Snažte sa každú noc spať 7 až 9 hodín kvalitného spánku.
 • Dodržiavajte dôsledný spánkový režim, chodievajte spať a vstávajte každý deň v rovnakom čase.
 • Vytvorte si relaxačný režim pred spaním, ktorý vášmu telu naznačí, že je čas na odpočinok.

Kvalitný spánok vám pomôže nielen lepšie sa sústrediť, ale zlepší aj vašu celkovú pohodu.

9. Pravidelne cvičte

Pravidelná fyzická aktivita prináša množstvo výhod pre váš mozog a koncentráciu. Cvičenie zvyšuje prietok krvi do mozgu, čo môže zlepšiť kognitívne funkcie a zlepšiť vašu schopnosť sústrediť sa.

Zaradte cvičenie do svojho každodenného programu, či už ide o ranný beh, popoludňajšiu jogu alebo večerné cvičenie v posilňovni. Aj 20-30 minútová prechádzka môže výrazne ovplyvniť vašu mentálnu bdelosť a koncentráciu.

10. Minimalizujte multitasking

Multitasking sa môže zdať ako stratégia šetrenia času, ale často bráni koncentrácii a produktivite. Keď sa pokúšate žonglovať s viacerými úlohami súčasne, zistíte, že žiadnu z nich nerobíte tak efektívne, ako by ste mohli.

Namiesto toho sa sústreďte vždy na jednu úlohu. Plne sa sústreďte na jej dokončenie ešte predtým, ako prejdete k ďalšej. Tento postupný prístup môže zlepšiť kvalitu vašej práce a znížiť riziko chýb alebo opomenutých detailov.

11. Používajte technológie a aplikácie

V digitálnom veku sú k dispozícii rôzne nástroje a aplikácie na zvýšenie produktivity, ktoré vám pomôžu efektívne riadiť váš čas a úlohy. Tu je niekoľko príkladov:

Aplikácie na vytváranie zoznamov úloh: Tieto aplikácie, ako napríklad Todoist alebo Microsoft To Do, vám pomáhajú zorganizovať úlohy a nastavovať termíny.

Aplikácie na sledovanie času: Aplikácie, ako je Toggl, vám umožňujú sledovať, ako trávite svoj čas, čo vám môže pomôcť identifikovať miesta, na ktoré sa možno zabúdate sústrediť.

Aplikácie na sústredenie: Aplikácie, ako Forest alebo StayFocusd môžu blokovať rozptyľujúce webové stránky a povzbudiť vás, aby ste sa počas pracovných prestávok venovali úlohám.

Experimentujte s týmito nástrojmi, aby ste našli tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám a pomáhajú vám udržať koncentráciu.

produktívny muž, vedec čierno biela kresba

12. Robte si pravidelné prestávky

Hoci sa to môže zdať proti intuícii, prestávky sú pre udržanie koncentrácie kľúčové. Krátke, naplánované prestávky vám umožnia dobiť mozog a zabrániť duševnej únave.

Zvážte pravidlo 25-5, ktoré je súčasťou už spomínanej Pomodorovej techniky a ktoré odporúča 5-minútovú prestávku po 25 minútach sústredenej práce. Počas týchto prestávok sa pretiahnite, prejdite sa alebo jednoducho relaxujte. Prospešné môžu byť aj dlhšie prestávky medzi jednotlivými pracovnými intervalmi, pretože poskytujú viac času na mentálne omladenie.

Nezabúdajte, že pravidelné prestávky môžu skutočne zlepšiť vašu celkovú produktivitu a koncentráciu tým, že zabránia vyhoreniu.

13. Nastavenie si rutinu

Zavedenie denného režimu môže vytvoriť štruktúrované prostredie, ktoré podporuje koncentráciu. Keď si vaše telo a myseľ zvyknú na konkrétny čas práce a odpočinku, je ľahšie prejsť do stavu sústredenia.

Do svojej rutiny zahrňte vyhradené časy práce, jedla, cvičenia a voľného času. Existencia rozvrhu vám pomôže psychicky sa pripraviť na úlohy, čo vám uľahčí sústredenie, keď príde čas na prácu.

14. Praktizujte hlbokú prácu

Koncept „hlbokej práce“, ktorý spopularizoval odborník na produktivitu Cal Newport, zahŕňa ponorenie sa do úlohy s plným sústredením a minimálnym rozptyľovaním. Hlboké pracovné sedenia sú zvyčajne dlhšie obdobia, často trvajúce niekoľko hodín. Všetko potrebné sa dozviete v jeho knihe Hlboká práca.

Ak chcete praktizovať hlbokú  prácu, nájdite si čas, kedy je najmenšia pravdepodobnosť, že vás niekto vyruší, vypnite oznámenia a sústreďte sa výlučne na jednu náročnú úlohu. Hlboká práca môže viesť k významným úspechom a podstatnému pokroku v zložitých projektoch.

15. Odstráňte rozptýlenia

Identifikujte najčastejšie rozptyľujúce faktory vo vašom prostredí a prijmite opatrenia na ich odstránenie alebo minimalizáciu. Medzi bežné rozptyľujúce faktory môžu patriť:

Sociálne médiá: Používajte blokátory webových stránok alebo aplikácie, ktoré obmedzujú váš prístup na stránky sociálnych médií počas pracovného času.

Telefónne hovory a správy: Keď sa potrebujete sústrediť, nastavte telefón na tichý režim alebo režim lietadla.

E-mail: Naplánujte si konkrétny čas na kontrolu a odpovedanie na e-maily namiesto neustáleho sledovania doručenej pošty.

Obmedzenie rozptyľovania pomáha vytvoriť priaznivé prostredie, v ktorom sa môžete sústrediť na svoje úlohy bez zbytočného vyrušovania.

16. Zostaňte organizovaní

Usporiadaný pracovný priestor a digitálne prostredie môžu pomôcť udržať koncentráciu. Udržujte svoj fyzický pracovný priestor uprataný a zabezpečte, aby ste mali všetko potrebné na dosah. Udržiavajte dobre organizovanú pracovnú plochu počítača a štruktúru súborov, aby ste rýchlo našli dokumenty a zdroje.

Organizovanosť znižuje duševné úsilie potrebné na nájdenie informácií alebo materiálov, čo vám umožní efektívnejšie sústredenie na prácu.

17. Naučte sa povedať nie

Prílišné zaväzovanie sa k úlohám, projektom alebo spoločenským povinnostiam môže rýchlo vyčerpať vaše duševné zdroje a príliš rozptýliť vaše sústredenie. Naučiť sa povedať nie, keď je to potrebné, je dôležitá zručnosť na udržanie koncentrácie.

Zvážte svoje súčasné záväzky a zhodnoťte, či prijímanie ďalších úloh zodpovedá vašim prioritám a času, ktorý máte k dispozícii. Zdvorilo odmietnite, keď ste už vyčerpaní.

muž ktorý sa koncentruje v práci čierno biela kresba

18. Zostaňte angažovaní

Na úlohy sa lepšie sústredíte, keď vás skutočne zaujímajú. Ak je to možné, vyberajte si projekty alebo činnosti, ktoré sú v súlade s vašimi vášňami a hodnotami. Nájdenie zmyslu v práci môže viesť k vyššiemu nasadeniu a lepšej koncentrácii.

Pri úlohách, ktoré nemusia byť vo svojej podstate zaujímavé, sa snažte nájsť spôsoby, ako ich urobiť pútavejšími. Môže to zahŕňať stanovenie osobných výziev, rozdelenie úlohy na hru alebo odmenu po jej dokončení.

19. Hodnotenie a reflexia

Pravidelné prehodnocovanie vášho pokroku a reflexia vašich stratégií sústredenia sú kľúčové pre neustále zlepšovanie. Zvážte nasledujúce postupy:

 • Týždenné alebo mesačné revízne sedenia, na ktorých vyhodnotíte svoje ciele a to, čo ste dosiahli.
 • Veďte si denník, aby ste mohli sledovať úroveň svojej koncentrácie a identifikovať vzory alebo spúšťače rozptýlenia.
 • Uvažujte o tom, ktoré techniky sú pre vás najúčinnejšie a podľa potreby upravte svoj prístup.

Preskúmaním a premýšľaním o svojich návykoch v oblasti sústredenia môžete vykonať informované úpravy na zlepšenie svojho sústredenia.

20. Vyhľadajte odbornú pomoc

Ak máte neustále problémy so sústredením a máte podozrenie, že to môže byť spôsobené nejakým problémom, napríklad poruchou pozornosti, zvážte, či nevyhľadáte odbornú pomoc. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo odborník na duševné zdravie môže posúdiť vašu situáciu a poskytnúť poradenstvo a podporu prispôsobenú vašim konkrétnym potrebám.

21. Využite silu vizualizácie

Vizualizácia je technika, pri ktorej si v duchu predstavujete, ako úspešne dokončujete úlohu alebo dosahujete cieľ. Môže to pomôcť zlepšiť koncentráciu tým, že posilníte vieru vo svoju schopnosť uspieť.

Pred začatím úlohy si na chvíľu vizualizujte proces a konečný výsledok. Predstavte si, že ste plne zapojení, robíte pokroky a nakoniec dosiahnete svoj cieľ. Tento mentálny nácvik môže zvýšiť vašu sebadôveru a motiváciu, ktoré sú nevyhnutné na udržanie koncentrácie.

22. Používajte hudbu na pozadí

Niektorým ľuďom môže trochu hudby na pozadí alebo okolitého hluku pomôcť zlepšiť koncentráciu. Prehluší rušivé zvuky a vytvorí konzistentné zvukové prostredie. Klasická hudba, zvuky prírody alebo ambientné inštrumentálne skladby sú obľúbenou voľbou.

Experimentujte s rôznymi typmi zvukov na pozadí, aby ste zistili, čo vám najviac vyhovuje. Hlasitosť udržiavajte na úrovni, ktorá nie je príliš vysoká, pretože by mala skôr dopĺňať vaše sústredenie, než sa sama stať rušivým elementom.

23. Stanovte si konkrétny pracovný čas

Stanovenie konkrétnych pracovných hodín alebo denného režimu môže vášmu mozgu signalizovať, že je čas sústrediť sa. Keď si dôsledne vyčleníte určité časové úseky na sústredenú prácu, vaša myseľ si na tento rozvrh zvykne a v prípade potreby sa ľahšie dostane do stavu sústredenia.

Môžete sa napríklad rozhodnúť, že na dôležitých úlohách budete pracovať od 9.00 do 11.00 a potom opäť od 14.00 do 16.00. Buďte disciplinovaní pri dodržiavaní týchto časových blokov, aby ste si udržali produktívny a sústredený pracovný rozvrh.

knižnica plná kníh, čierno biela kresba

24. Používajte pozitívne afirmácie

Pozitívne afirmácie sú výroky alebo frázy, ktoré posilňujú vašu vieru vo vaše schopnosti a môžu pomôcť zlepšiť vašu koncentráciu. Opakovanie afirmácií môže byť formou sebamotivácie a povzbudenia. Môžete si napríklad povedať: „Som plne sústredený a schopný dokončiť túto úlohu.“ 

Pozitívne afirmácie zaraďte do svojej každodennej rutiny, najmä pred náročnými úlohami alebo počas nich. Posilnením sebadôvery a sústredenia budete lepšie pripravení udržať sa na ceste.

25. Starajte sa o svoje fyzické zdravie

Fyzické zdravie má priamy vplyv na vašu duševnú pohodu a koncentráciu. Pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dostatočný spánok sú základnými zložkami. Okrem toho zvážte nasledujúce skutočnosti:

 • Zostaňte hydratovaní: Dehydratácia môže viesť k pomalosti a zníženej koncentrácii. Majte v dosahu fľašu s vodou a popíjajte ju počas celého dňa.
 • Ergonomické pracovné miesto: Uistite sa, že váš pracovný priestor je ergonomicky navrhnutý, aby ste minimalizovali fyzické nepohodlie a rozptyľovanie. Investujte do pohodlnej stoličky a ergonomickej klávesnice a myši.
 • Starostlivosť o oči: Ak trávite dlhé hodiny pred obrazovkou, robte si krátke prestávky na odpočinok očí. Dodržiavajte pravidlo 20-20-20: každých 20 minút sa aspoň 20 sekúnd pozerajte na niečo vzdialené 20 metrov.

Udržiavanie fyzického zdravia vytvorí pevný základ pre optimálnu koncentráciu. Ďalšie rady nájdete tu: Naše rady pre mužov ohľadom zdravia.

26. Precvičujte mozog

Existujú rôzne kognitívne cvičenia a hry určené na zlepšenie koncentrácie a mentálnej obratnosti. Aplikácie a hry na trénovanie mozgu, ako napríklad Lumosity, Elevate alebo hlavolamy Sudoku, sú výzvou pre vaše kognitívne schopnosti a môžu zlepšiť vašu schopnosť sústrediť sa.

Zaradte tieto aktivity do svojej rutiny ako krátku „rozcvičku“ mozgu pred riešením náročnejších úloh. Časom môžu pomôcť zlepšiť  vaše kognitívne schopnosti.

27. Zostaňte informovaní, ale vyhnite sa informačnému preťaženiu

Aj keď je dôležité zostať informovaný, preťaženie informáciami môže zahltiť váš mozog a brániť sústredeniu. Vyberajte si zdroje informácií, ktoré prijímate, a stanovte si limity času, ktorý strávite čítaním správ alebo prechádzaním sociálnych médií.

Vyhraďte si počas dňa určitý čas na sledovanie správ alebo sociálnych médií a vyhýbajte sa neustálym aktualizáciám v reálnom čase, ktoré môžu narušiť vaše sústredenie. Tým si zabezpečíte, že budete informovaní bez toho, aby ste obetovali svoju koncentráciu.

28. Praktizujte vďačnosť a všímavosť

Pestovanie vďačnosti a praktizovanie všímavosti môže prispieť k zlepšeniu koncentrácie. Vďačnosť podporuje pozitívny pohľad, ktorý môže znížiť stres a duševný neporiadok, zatiaľ čo všímavosť vás trénuje byť plne prítomný a venovať sa aktuálnej úlohe.

Do svojej každodennej rutiny začleňte cvičenia vďačnosti, napríklad vedenie denníka vďačnosti a praktiky všímavosti. Podporou pozitívneho myslenia a zdokonaľovaním schopnosti zostať v prítomnom okamihu môžete posilniť svoju koncentráciu.

29. Vyhľadajte sociálnu podporu

Prediskutujte svoje ciele v oblasti koncentrácie s priateľmi, rodinou alebo kolegami, ktorí vám môžu poskytnúť sociálnu podporu. Zdieľanie vašich cieľov s ostatnými môže vytvoriť pocit zodpovednosti a motivácie.

Ak pracujete na projekte alebo sa učíte na skúšku, zvážte vytvorenie študijnej skupiny. Interakcia s inými ľuďmi, ktorí majú podobné ciele, môže urobiť proces pútavejším a pomôcť vám udržať si sústredenie.

chlap ktorý sa koncetruje pri meditácii čierno biela kresba

30. Osvojte si rastové myslenie

Rastové myslenie je presvedčenie, že vaše schopnosti a inteligencia sa dajú rozvíjať úsilím a učením. Prijatie tejto perspektívy môže zvýšiť vašu odolnosť a motiváciu pri riešení náročných úloh.

Keď sa stretnete s ťažkosťami alebo rozptýlením, pripomeňte si, že sú to príležitosti na rast a zlepšenie. Rastové myslenie vás povzbudzuje, aby ste vytrvali a neustále zdokonaľovali svoje schopnosti sústredenia. Rastovému mysleniu sa venujeme aj v našom článku Ako rozvíjať svoje rastové myslenie.

31. Zostaňte trpezliví a vytrvalí

Zlepšovanie koncentrácie je postupný proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Nenechajte sa odradiť, ak sa stretnete s neúspechmi alebo ak je pre vás náročné udržať si sústredenie dôsledne. Uvedomte si, že rozptyľovanie je prirodzenou súčasťou života a cieľom je časom ho zvládnuť a znížiť.

Pokračujte v zdokonaľovaní techník sústredenia, experimentujte s rôznymi stratégiami a oslavujte svoje úspechy bez ohľadu na to, aké malé sa môžu zdať. S odhodlaním a časom môžete zlepšiť svoju schopnosť lepšie sa sústrediť.

Záver

Na záver možno povedať, že sústredenie sa je zručnosť, ktorú možno zdokonaliť cvičením a uplatňovaním rôznych stratégií. Stanovením jasných cieľov, vytvorením produktívneho prostredia, určením priorít úloh a využívaním techník riadenia času môžete zlepšiť svoje sústredenie. Koncentráciu môžete zlepšiť aj pomocou vizualizácie, hudbou v pozadí a pozitívnymi afirmáciami.

Dbajte o svoje fyzické a duševné zdravie, zapájajte sa do cvičení na trénovanie mozgu a vyhľadávajte sociálnu podporu, aby ste sa udržali na správnej ceste. K sústredenejšiemu mysleniu môže prispieť aj pestovanie vďačnosti, všímavosti a rastového myslenia. Na ceste za zlepšením koncentrácie nezabudnite zostať trpezliví a vytrvalí a nenechajte sa odradiť občasným prerušením alebo neúspechom.


Publikované

v

napísal

Pridaj komentár