Domov » Osobný rast » Ako byť asertívny: 19 krokov k sebavedomiu a úspechu
asertívny chlap

Ako byť asertívny: 19 krokov k sebavedomiu a úspechu

Byť asertívny je dôležitá sociálna zručnosť, ktorá zahŕňa vyjadrovanie vašich myšlienok, pocitov a potrieb jasne a s úctou k právam a hraniciam iných. V tomto článku nájdete niektoré tipy, ako byť viac asertívny.

Naše knižné tipy:

 1. Ryan Holiday, Stephen Hanselman – Stoicizmus na každý deň v roku
 2. Dale Carnegie – Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí
 3. Daniel Goleman – Emocionálna inteligencia

19 kľúčových tipov na rozvoj asertivity

Pochopte asertivitu

Asertivita je schopnosť otvorene a úprimne komunikovať svoje myšlienky, pocity a potreby bez toho, aby boli porušené práva ostatných. Zahŕňa jasné a sebavedomé vyjadrovanie a zároveň rešpektovanie odlišných názorov.

asertivny chlap s usmevom čierno biela kresba

Praktické tipy na rozvoj asertivity

 1. Uvedomujte si svoje práva:
  • Neustále majte na pamäti, že máte právo vyjadrovať svoje názory, odmietnuť niečo, alebo stáť si za svojimi potrebami aj názormi bez viny.
 2. Praktizujte sebareflexiu:
  • Zamyslite sa nad svojimi myšlienkami, pocitami a potrebami. Snaže sa porozumieť tomu, čo chcete komunikovať ešte pred tým, než sa pustíte do riešenia danej situácie. Sebareflexii sa venujeme aj v článku Čo je to sebareflexia a prečo je taká dôležitá?
 3. Používajte výroky s „Ja“:
  • Formulujte svoje vyjadrenia s použitím „ja“, aby ste vyjadrili svoje pocity a myšlienky. Napríklad hovorte vety so slovami „Cítim sa“ alebo „Myslím si“ namiesto vyčítania alebo obviňovania iných.
 4. Buďte priami a konkrétni:
  • Jasne a presne komunikujte svoje potreby alebo obavy. Vyhnite sa neurčitým alebo nejasným formuláciám.
 5. Udržujte očný kontakt:
  • Počas rozhovoru udržiavajte primeraný očný kontakt, aby ste prejavili sebavedomie a úprimnosť.
 6. Praktizujte aktívne počúvanie:
  • Pozorne počúvajte iných, keď hovoria. Tým prejavíte úctu a povzbudíte otvorenú komunikáciu.
 7. Zostaňte pokojní:
  • Udržiavajte svoje emócie pod kontrolou a zostávajte pokojní počas asertívnej komunikácie. Emocionálne reakcie môžu brániť efektívnej komunikácii.
 8. Použite pevný ale úctivý tón:
  • Hovorte pevným, sebavedomým tónom, pričom sa však určite vyhýbajte agresívnemu alebo pasívnemu správaniu. Váš tón by mal zodpovedať tomu, čo sa snažíte povedať .
 9. Praktizujte asertívnu reč tela:
  • Snažte sa o vyrovnaný a priamy postoj, používajte otvorenú reč tela a vyhýbajte sa obranným gestám (napríklad kríženie rúk).
 10. Vyberajte si správny čas a miesto:
  • Vyberajte si vhodný čas a miesto pre vašu asertívnu komunikáciu. Určite sa vyhýbajte riešeniu citlivých otázok na verejnosti alebo v stresujúcich situáciách.
 11. Používajte asertívne frázy:
  • Používajte frázy, ktoré vyjadrujú vašu asertívnosť, ako sú „Potrebujem,“ „Chcel by som“ alebo „Očakávam.“
 12. Buďte pripravení na rôzne reakcie:
  • Snažte sa pripraviť na to, že ostatní môžu reagovať rôznymi spôsobmi na vašu asertívnosť. Buďte pripravení na rôzne reakcie, vrátane súhlasu, nesúhlasu alebo obrannej reakcie.
 13. Praktizujte empatiu:
  • Snažte sa pochopiť pohľady a pocity iných zúčastnených v konverzácii. To vám môže pomôcť prispôsobiť správu, ktorú chcete komunikovať, efektívnejšie. Viac o emaptii sa dočítate aj v našom článku Ako byť empatický.
 14. Stanovte hranice:
  • Jasne definujte svoje osobné hranice a komunikujte ich podľa potreby. Dajte ostatným vedieť, čo akceptujete a čo nie. Hraniciam sa venujeme aj tu: Ako si stanoviť hranice.
 15. Naučte sa povedať „Nie“:
  • Je v poriadku povedať „nie“, keď je to potrebné. Buďte úctiví, ale zároveń pevní pri odmietaní úloh alebo požiadaviek, ktoré nemôžete alebo nechcete splniť.
 16. Hľadajte kompromisy:
  • Buďte otvorení nájdeniu riešení, ktoré budú prospešné pre obe strany. Asertivita neznamená vždy dosiahnuť svoj cieľ, ale aj nájdenie vzájomne prijateľných riešení.
 17. Praktizujte, praktizujte, praktizujte:
  • Stať sa asertívnejším vyžaduje veľa času, no je to zručnosť, ktorá sa zlepšuje s praxou. Začnite s menej náročnými situáciami a postupne sa posúvajte ďalej.
 18. Vyhľadávajte spätnú väzbu:
  • Požiadajte o spätnú väzbu od dôveryhodných priateľov alebo kolegov, ktorí vám môžu pomôcť zlepšiť vaše asertívne zručnosti.
 19. Vyhľadajte profesionálnu pomoc, ak sa vám nedarí:
  • Ak máte problémy s asertivitou v konkrétnych oblastiach vášho života, zvážte možnosť odborného poradenstva alebo terapie, ktorá vám môže poskytnúť všetky potrebné znalosti a podporu.

Záver

Pamätajte si, že asertivita je o efektívnej komunikácii a dodržiavaní práv a hraníc nielen u seba, ale aj iných. Rozvíjať túto zručnosť môže trvať nejaký čas, takže buďte trpezliví sami so sebou, najmä keď budete cvičiť a zlepšovať sa v asertívnej komunikácii. Toto sú naše tipy, ako byť asertívny.


Publikované

v

,

napísal

Pridaj komentár